Konsernin taloudelliset strategiatavoitteet kaudelle 2016–2020

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2016 vahvistetut taloudelliset strategiatavoitteet:

  • Suurprojektien myötä strategiajaksolla tavoitellaan toimialaa nopeampaa kasvua
  • Liikevoittomarginaali nousee yli 8 prosenttiin strategiakauden loppuun mennessä
  • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä
  • Kansainvälisen liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuotto nousee vähintään 15 prosenttiin strategiakauden loppuun mennessä
  • Omavaraisuusaste pidetään yli 35 prosentissa
  • Tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden.

Tavoitteiden saavuttaminen perustuu heikkoon, mutta vakaaseen talouskasvuun Suomessa ja Venäjän talouden lievään vahvistumiseen ja vakiintumiseen. Lisäksi tavoitteiden toteutuminen edellyttää SRV:n omaperusteisten hankkeiden merkittävää kasvua.

Rahoituksen toimivuus on SRV:n vakavaraisuuden kannalta kriittinen tekijä. Tavoitteena on parantaa entisestään hankkeiden rahoituksen tehokkuutta. Oikeiden rahoitusmuotojen ja -lähteiden lisäksi myös hankkeen ajoitus ja aikataulutus ovat tärkeitä. Pääoman tuottoa nostetaan parantamalla kannattavuutta hankesalkun optimoinnin kautta. Pääoman kiertonopeutta lisätään leventämällä rahoituksellisia hartioita. Esimerkkinä tällaisesta on Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiö, jonka SRV perusti vuonna 2011 yhdessä vakavaraisten suomalaisten instituutioiden kanssa.