STRATEGIA 2016–2020

SRV:n hallitus hyväksyi helmikuussa 2016 SRV:n taloudelliset strategiatavoitteet ja päivitetyn vision, kolme strategista päämäärää sekä kuusi strategista kehitysohjelmaa, joihin keskittymällä SRV varmistaa vision toteutumisen vuoteen 2020 mennessä. SRV:n uudistettu visio on: SRV luo parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana. Tähän visioon päästään, kun kolme strategista päämäärää ovat toteutuneet: Alan paras kannattavuus, Alan paras asiakaskokemus ja Alan houkuttelevin työpaikka. Strategian lähtökohtana ovat viisi arvoamme: Vastuullisuus, Innostus tekemiseen, Rohkeus kehittää, Tuloksellisuus ja Avoin yhteistyö.

Vuoden 2016 aikana strategiassa keskitytään strategian jalkautuksen ohella kannattavuuden parantamiseen, ylivoimaisen asiakaskokemuksen luomiseen sekä vastuullisuuden toimintamallin ja raportoinnin kehittämiseen.

SRV:n strategiaprosessi toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yhtiön hallituksen, johtoryhmän ja liiketoimintojen johtoryhmien kesken sekä ottamalla mukaan myös muita avainhenkilöitä organisaation eri tasoilta. Päivitetyn strategian ajanjaksona ovat vuodet 2016–2020.

SRV Vuosikertomus 2015 Strategiakuva