Megatrendit ja menestystekijät

Ihmiset ovat tottuneet tunnistamaan nopeita, hyvin pieniäkin muutoksia, joita heidän ympärillään tapahtuu jatkuvasti. Pystymme silti käsittelemään myös laajempia, taustalla vaikuttavia muutoksia, jotka mullistavat koko elämäntapamme, kuten globaalin talouden muutokset, jatkuvan kaupungistumisen ja teknologian lisääntyvän roolin arjessamme.

SRV muutosvoimat

Yhteisöllisyyden, ekologisuuden ja hyvinvoinnin merkitys kasvavat, kun elämme entistä terveempinä aiempaa pidempään. Uusi kasvu perustuu palveluihin, kun tapamme työskennellä ja kuluttaa on jatkuvassa muutoksessa. Samaan aikaan väestön ikääntyminen ja vaurastuminen osaltaan lisäävät kaupan ja palveluiden kysyntää. Ostokäyttäytyminen ja työnteko muuttuvat. Ostamme yhä useammin tuotteemme verkosta, haluamme ne suoraan kotiin toimitettuina ja pysyvä työpiste on käymässä yhä harvinaisemmaksi. Töitä tehdään milloin kotona, kahvilassa, kesämökillä tai uudenlaisissa cowork-toimitiloissa. Kaupunkikeskuksissa on nähtävissä selkeä tarve isoille kokonaisuuksille, joissa yhdistyvät infrastruktuuri, kaupat, palvelut ja asunnot. Juuri sitä mitä SRV REDI-hankkeellaan toteuttaa.

Yleinen talouskehitys ja yhteiskunnalliset muutokset lisäävät muuttoliikettä ja kaupungistumista. Kaupungistuminen on megatrendeistä SRV:n kannalta merkittävin. Se vaikuttaa toimintaamme tänään, huomenna ja pitkälle tulevaisuudessa. Helsingin seudun väkiluvun ennustetaan kasvavan 10–15 prosenttia seuraavan 25 vuoden aikana. Hurjimpien ennusteiden mukaan vuonna 2050 jo kolme neljästä maapallon asukkaasta asuu kaupungissa.

Lisääntyneet tulot näkyvät selvästi kulutusmenojen rakenteessa. Vapaa-aikaan ja virkistykseen on lisääntyvissä määrin rahaa. Ihmiset haluavat ja tarvitsevat entistä enemmän palveluita.

Nämä kaikki menestystekijät ja megatrendit vaikuttavat siihen, millainen yhtiö SRV haluaa olla vuonna 2020, millaisessa toimintaympäristössä tulevaisuudessa toimimme ja ennen kaikkea mitä asiakkaamme, omistajamme ja sidosryhmämme meiltä odottavat ja vaativat.