Juha Pekka Ojala
 

Huikea uudistumisen ja kasvun vuosi

Toimitusjohtajan vuosikatsaukset loppuvat yleensä kiitoksiin, mutta minä haluan tänä vuonna aloittaa kiittämällä. Kiitos asiakkaillemme hienoista projekteista, avoimesta yhteistyöstä, ja ennen kaikkea arvokkaasta palautteesta. Aito yhteistyö ja avoin dialogi ovat ainoita keinoja kehittää ja parantaa toimintaa oikeaan suuntaan. Kiitos sijoittajillemme ja rahoittajillemme luottamuksesta ja rakentavista keskusteluista viedessämme yhdessä eteenpäin meidänkin mittapuussa megaluokan hankkeita sekä pienempiä kokonaisuuksia. Kiitos henkilöstöllemme siitä innostuksesta ja ammattitaidosta, millä tätä työtä teette, sekä kyvystänne haastaa ja kyseenalaistaa ja siten kehittää toimintaamme jatkuvasti. Olen ylpeä siitä, että pidätte SRV:tä Suomen 11. innostavimpana työpaikkana.

Teemme tätä työtä yhdessä sidosryhmiemme kanssa ja itsekin ajoittain hämmästymme, kuinka laajaa joukkoa työmme koskettaa, oli sitten kyse kehitys- tai rakentamisvaiheesta. Puhumattakaan hetkestä, kun rakennukset valmistuvat ja niissä alkaa varsinainen elämä. Sitähän tämä rakentaminen on – huomisen tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamista.

Vuodessa 2015 oli kaikkinensa monta kiitoksen aihetta. Sitä voisi kuvata myös sanoilla uudistuminen ja kasvu, sillä vuoden aikana saavutettiin koko SRV:n historian kannalta monta merkittävää asiaa. Suomen suurin kaupunkirakentamisen hanke ja myös SRV:n historian suurin rakennushanke REDI saatiin täyteen vauhtiin vihdoin huhtikuussa. Työmaa etenee suunnitellusti ja hanke on otettu erinomaisesti vastaan.

Toinen historiallisestikin merkittävä asia on tilauskantamme, joka lähes kaksinkertaistui. Ennätykset paukkuivat jokaisella vuosineljänneksellä ja vuoden lopussa tilauskantamme arvo oli huikeat lähes 1,6 miljardia euroa. Erinomainen suoritus koko joukkueeltamme ja ennen kaikkea ainutlaatuinen osoitus ammattitaitomme laajasta arvostuksesta. Suurimmista uusista rakentamisen hankkeista mainittakoon REDIn ohella Tampereen Yliopistollisen sairaalan laajennushanke, Niittykummun metrokeskus, Tapiolan keskustan kehittämishanke, Uusi Lastensairaala ja Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus. Kehitys- ja neuvotteluputkessa varsinaisen toteuttamisen aloitusta odottavista mainittakoon Kivenlahden metrokeskus, Keravan keskustan kehityshanke, Jätkäsaaren Bunkkeri ja WoodCity sekä Perkkaan alueen kehittämishanke Espoossa, Hanhikivi-1 sekä Tampereen Kansi ja Areena-hanke.

Tilauskannan lisäksi myös liikevaihdon kehitys on ollut positiivista, vaikkakin kannattavuudessa olemme vasta puolessa välissä suhteessa strategiatavoitteeseemme. Vuoteen 2016 sisältyykin lukuisia kannattavuuden ja projektien kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita. Tuloksen jakautuminen epätasaisesti eri vuosineljänneksille ja ennen kaikkea loppuvuoteen johtuu puhtaasti omakehitteisten ja omaperusteisten asuntojen tulouttamisesta valmistusasteen mukaan. Sama kehitys jatkuu myös tänä vuonna, sillä vuoden 2015 alkupuolen runsaat asuntoaloitukset näkyvät tuloksessa aikaisintaan vuoden 2016 lopulla.

Vuoden aikana valmistui monta merkittävää kohdetta ja mikä hienointa, useat niistä erinomaisen asiakaspalautteen siivittäminä. Näistä mainittakoon vielä työn alla oleva Koivusaaren metrotyömaa, joka kantaa ansaitusti nimikettä Vuoden Työmaa 2015 sekä Espoon rakennuslautakunnan HURRAA-palkinnonkin voittanut Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus.

Asuntorakentamisessa SRV näytti viimeistään vuoden 2015 aikana nousseensa pysyvästi kärkikastiin: SRV on pääkaupunkiseudun suurimpia asuntorakentajia kuluttajamarkkinassa. Tällä hetkellä on rakenteilla lähes 1 900 asuntoa, mikä on yli 200 asuntoa enemmän kuin vuosi sitten. Samalla pääpaino on kääntynyt entistä vahvemmin perustajaurakointiin eli suoraan kuluttajamarkkinalle suunnattuihin asuntoihin, mikä puolestaan näkyy tulevaisuudessa parempana kannattavuutena. Sama vahva suuntaus jatkuu. Kehitysputkessa on lähivuosina jopa 3 500 asuntoa ja tulevan kymmenen vuoden aikana tavoitteenamme on rakentaa 15 000-20 000 uutta kotia.

Samaan aikaan kun töitä tehtiin vuoden aikana täysillä noin 80 työmaallamme, hankekehityksessä valmisteltiin lukuisia uusia hankkeita. Loppuvuoden projekteista mainittakoon Jätkäsaaren Bunkkeri, jossa olemme mukana luomassa tällä hetkellä varastotilana toimivalle rakennukselle täysin uutta elämää. Uusi kokonaisuus tulee sisältämään uimahallin ja liikuntatilat sekä näiden yläpuolelle toteutettavat, upealla näköalalla varustetut asunnot. Uusista hankkeista mainittakoon myös Kivenlahden metrokeskus Espoossa, jossa olemme mukana yhtenä kehittäjänä ja Keilaniemen Kehä I -hanke, jossa SRV Infra vastaa Kehä I:n siirtämisestä betonitunneliin maan sisään ja sen ylle rakennettavasta puistokannesta. Työmaan käynnistyminen on merkittävä askel koko Keilaniemi-hankkeen kannalta.

Näyttävät megahankkeet eivät todennäköisesti rajoitu tulevina vuosina vain pääkaupunkiseudulle. Tampereella lähdemme viemään eteenpäin ainutlaatuista 500 miljoonan euron arvoista Tampereen Kansi ja Areena -hanketta, jossa Suomen suurimpaan monitoimiareenaan yhdistyvät ravintolat, hotelli ja tornitaloja. Sijoittajaneuvottelut jatkuvat täyttä vauhtia ja lopullinen päätös ainutlaatuisen, suoraan rautatien päälle rakennettavan hankkeen toteuttamisesta tehtäneen tulevana kesänä. Kun lisäämme tähän lukuisat muut kehityshankkeemme esimerkiksi Länsimetron varrella, ei voi sanoa, kuin että odotan enemmän kuin innolla tulevia vuosia.

Yksi vuoden merkittävistä askelmerkeistä liittyi strategiatyöhömme. Aloitimme johdon kanssa syksyllä 2015 strategian päivitystyön ja lopputulos, joka sisältää uuden vision lisäksi kolme strategista päämäärää ja kuusi strategista kehitysohjelmaa, on erinomainen osoitus SRV:n nykyjohdon ja koko organisaation yhteistyö- ja uudistumiskyvystä. Suurin osa kehitysohjelmista on jo täydessä käynnissä ja tulemme seuraamaan jatkossa tiiviisti niiden toteutumista. Vuoden 2016 aikana pääpaino tulee olemaan ennen kaikkea kannattavuuden ja asiakaskokemuksen sekä vastuullisuutemme ja johtamisperiaatteidemme kehittämisessä.

Venäjän tilanteessa on paljon epävarmuutta, mutta uskomme vahvasti nykyiseen Venäjä-strategiaamme. Pietariin rakennettava Okhta Mall -kauppakeskus avaa ovensa tämän vuoden elokuussa ja vuokraustilanne etenee aikataulussaan. Pietarin alueen toisen tärkeän kohteemme, elokuussa 2013 avatun Pearl Plaza -kauppakeskuksen, menestys jatkuu. Kauppakeskus keräsi vuonna 2015 seitsemän ja puoli miljoonaa kävijää, mikä oli yli miljoona edellisvuotta enemmän, ja ruplamyynti kasvoi 25 prosenttia. Pearl Plaza ahmi vuoden aikana myös lukuisia palkintoja, kuten Venäjän vuoden 2015 Paras keskikokoinen kauppakeskus ja Venäjän arvostetuimmaksi kiinteistöalan palkinnoksi luokiteltava Golden Brick Award 2015 -kunniakirja. On selvää, että nykytilanteessa emme aloita uusia hankkeita, vaan keskitymme nykyisten hankkeiden rakentamiseen sekä vahvuuksiimme ennen kaikkea kauppakeskusten kehittäjänä ja operoijana sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäjänä.

Yksi merkittävä asia niin kuluneen kuin tulevan vuoden kannalta ovat sitoutuneet omistajat. Loppukesästä toteutettu osakeanti onnistui erinomaisesti. Yksi tapamme kiittää omistajiamme on vuosia tasaisena jatkunut osingonjakopolitiikkamme. Yhdistämällä sitoutuneet omistajamme, innostunut ja osaava henkilöstömme sekä päivitetty strategiamme lukuisiin haasteellisiin mutta sitäkin upeampiin rakennushankkeisiimme, vuodesta 2016 voi odottaa markkinaan liittyvistä yleisistä haasteista huolimatta työntäyteistä, mielenkiintoista ja ennen kaikkea vaiherikasta ja menestyksekästä.

JP

Juha Pekka Ojala
Toimitusjohtaja