Avainluvut 2015
 

SRV Liikevaihto 2015

SRV Liikevoitto 2015

 

 

SRV Liikevaihdon jakautuminen 2015

SRV Omavaraisuusaste 2015

 

SRV Tulouttamaton tilauskanta 2015

SRV Henkilöstö 2015