SRV:n liiketoiminta

SRV:n liiketoiminta keskittyy kiinteistöjen kehittämiseen ja rakentamiseen Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiö hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä erityisesti raideliikenteen varrella. Lisäksi SRV toteuttaa kauppakeskushankkeita Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa.

SRV:n liiketoiminnan perustana on kolme erilaista hankemuotoa. Ensimmäinen hankemuoto on urakointi, jossa hanke valitaan tarkkaan, ja niissä keskitytään ennen kaikkea korkeamman lisäarvon projekteihin. Omakehitteisissä hankkeissa kehistysvaihe toteutetaan yhdessä kumppanien kanssa, ja SRV myy hankkeen sijoittajalle ennen rakentamisen aloitusta. SRV kantaa hankkeessa rakentamisen riskin, ja tällainen hanke tuloutuu valmistusasteen mukaisesti. Näistä korkeamman jalostusasteen hankkeista saatava tuotto on kilpailu-urakointia selvästi kannattavampaa ja SRV:n strategiana on kasvattaa niiden osuutta toiminnassaan. Omaperusteisella hankkeella puolestaan tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää ja toteuttamaa hanketta, jota ei rakentamisen aloituksen yhteydessä ole vielä myyty. Tällaisessa hankkeessa SRV kantaa sekä myynnin että rakentamisen riskin ja hanke tuloutuu kohteen valmistuttua ja tultua myydyksi.

 

SRV Liikevaihto 2015

SRV Liikevoitto 2015

 

SRV Liikevaihdon jakautuminen 2015

SRV Omavaraisuusaste 2015

 

SRV Tulouttamaton tilauskanta 2015

SRV Henkilöstö 2015

 

Suomen liiketoiminta


Osuus konsernin liikevaihdosta 91 %
Osuus konsernin henkilöstöstä 69 %
Osuus konsernin tilauskannasta 95 %

Suomen liiketoiminta jakautuu asuntorakentamiseen ja toimitilarakentamiseen. Asuntotuotanto keskittyy kasvukeskuksiin, joissa rakenteellinen kysynnän kasvu luo vahvan perustan asuntotuotannon laajentumiselle. SRV on tunnettu aluekehityshankkeistaan kasvavissa kaupunkikeskuksissa.

Asuntotuotannossa SRV aloitti vuoden 2015 aikana 802 (330) omaperusteisen, RS-järjestelmän piirissä olevan asunnon rakentamisen, jotka valmistuvat vuoden 2016 lopussa tai vuoden 2017 aikana.

Myös myynti kehittyi erinomaisesti, kaikkiaan myytiin 646 omaperusteista asuntoa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 288 asuntoa. Kaikkiaan joulukuun lopussa oli rakenteilla yhteensä 1 849 (1 625) asuntoa, joista kolme neljäsosaa oli myyty. Näistä valtaosa sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Kuluttajille myynnissä olevia, eli omaperusteisia asuntoja, oli rakenteilla 885 (330) kappaletta, joista noin puolet oli myymättä. Valmiiden, myynnissä olevien asuntojen määrä lähes puolittui vuodentakaisesta ja oli 107 asuntoa (183).

Merkittävin asuntokohde ja samalla Suomen suurin kaupunkirakentamisen kohde on REDI Helsingin Kalasatamassa. Korkeimmillaan 132 metrin korkeuteen nousevia torneja tulee kaikkiaan kahdeksan; kuusi asuintornia, yhteensä noin 1 200 asuntoa, sekä toimisto- ja hotellitornit. Ensimmäisen asuintornin Majakan ennakkomarkkinointi alkoi vuoden 2016 alussa ja helmikuussa 283 asunnosta jo noin 200 oli varattu. Alueelle rakennetaan myös kauppakeskus, pysäköintilaitos, sekä terveys- ja hyvinvointikeskus. Maanrakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2015 ja Majakan rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuonna 2016. REDIn on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoteen 2023 mennessä.

Suuria asuntokokonaisuuksia on rakenteilla ja suunnitteilla myös Länsimetron varrelle Espoon Niittykummun ja Kivenlahden metrokeskuksiin sekä Perkkaalle.

SRV:n toimitilarakentamisen hankkeet ovat pääosin joko omakehitteisiä tai projektijohtourakoita, jotka SRV:n omat osaajat sekä rakentajakumppaniverkosto toteuttavat tehokkaasti SRV Mallilla. Toimitilarakentamisen kohteita ovat sairaalat, toimistot ja liiketilat, hotellit ja erityistilat, logistiikkatilat, kalliotilat ja infrakohteet.

Toimitilarakentamisessa tilauskanta parani vuonna 2015, mutta kaiken kaikkiaan uusien urakoiden markkinatilanne oli haasteellinen. Uusia urakkasopimuksia allekirjoitettiin 894 miljoonan euroa arvosta. Merkittävin kohde oli REDIn kauppakeskus ja pysäköintilaitos, joiden osuus oli 390 miljoonaa euroa.

SRV:n toteuttama Länsimetron Koivusaaren metroasema -hanke, jossa työt jatkuvat vielä 2016 vuoden alkupuoliskolla, valittiin Rakennuslehden järjestämässä kilpailussa Vuoden Työmaaksi 2015. Raati kiitti sopimus- ja rakenneteknisesti vaativan kohteen hyvin johdettua tuotannonohjausta sekä aikaa säästäviä innovatiivisia teknisiä ratkaisuja.

REDIn naapuriin rakennetaan omakehitteisenä hankkeena terveys- ja hyvinvointikeskus, joka myytiin elokuussa 2015 saksalaisen Deka Immobilienin hallinnoimalle erikoisrahastolle. Vuoden 2017 loppupuolella valmistuvaan keskukseen tulee noin 18 000 neliömetriä vuokrattavaa tilaa.

Muita merkittäviä omakehitteisiä hankkeita ovat Espoon Niittykumpuun toteutettava SRV:n ja SATOn yhteinen metrokeskushanke, jossa SRV vastaa 5 400 neliömetrin suuruisen kauppakeskuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja vuokraamisesta. Tiloista jo noin 90 prosenttia on vuokrattu. Kohteeseen rakentuu kaikkiaan noin 400 asuntoa, ja se valmistuu vuoden 2017 alkupuolella.
 

SRV Liikevaihto Suomi 2015

SRV Liikevoitto Suomi 2015

 

SRV Henkilöstö Suomi 2015

SRV Tulouttamaton tilauskanta Suomi 2015

 

Kansainvälinen liiketoiminta


Osuus konsernin liikevaihdosta 9 %
Osuus konsernin henkilöstöstä 22 %
Osuus konsernin tilauskannasta 5 %

Kansainvälinen toiminta jakautuu Venäjän ja Viron liiketoimintoihin, joista Venäjä muodostaa merkittävimmän osan. SRV keskittyy Venäjällä kannattavaan liiketoimintaan kauppakeskusmarkkinoilla Pietarissa ja Moskovassa. SRV:n vahvuuksia Venäjällä ovat vähittäiskaupan tarpeiden syvällinen tunteminen, parhaat kauppakeskuskonseptit ja läpinäkyvä toimintamalli.

Vuonna 2015 SRV:n hankkeet Venäjällä etenivät suunnitellusti. Pietariin ja Moskovaan on rakenteilla Okhta Mall- ja Daily-kauppakeskukset, joiden suunnittelusta, rakentamisesta, kehittämisestä ja vuokraamisesta SRV vastaa.

Suurin hanke on Pietarin Okhta Mall, jonka investointibudjetti on noin 210 miljoonaa euroa. Elokuussa 2016 avautuvaan kauppakeskukseen rakennetaan kaksi maanalaista pysäköintikerrosta ja neljä maanpäällistä kerrosta. Kokonaispinta-ala on noin 144 000 neliömetriä, josta on vuokrattavaa liiketilaa noin 78 000 neliömetriä. Kauppakeskuksen vuokraus on käynnissä, tammikuussa 2016 vuokrausopimuksia oli allekirjoitettuna noin 32 prosentista tiloista ja varattuna oli noin 33 prosenttia. Vuokratuottojen tavoitetaso on yli 30 miljoona euroa. Okhta Mall on osa suurempaa Okhta City -suurhanketta, jossa 8,5 hehtaarin maa-alueelle suunniteltu 400 000 neliömetrin kokonaisuus käsittää myös asuntoja, toimisto- ja liiketiloja, hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluja.

Moskovaan rakennettavaan Daily-kauppakeskukseen tulee vuokrattavaa pinta-alaa 26 000 neliömetriä, ja se avautuu syksyllä 2016. Hankkeen investointibudjetti on noin 61 miljoonaa euroa. Vuokratuottojen tavoitetaso on noin 10 miljoonaa euroa.

Pietarissa sijaitseva Pearl Plaza -kauppakeskus avattiin vuonna 2013. Sen kävijämäärä nousi vuonna 2015 7,5 miljoonaan, mikä on yli miljoona enemmän kuin vuonna 2014. Myös myynti lisääntyi yli 25 prosenttia.
 

SRV Liikevaihto kansainvälinen liiketoiminta 2015

SRV Liikevoitto kansainvälinen liiketoiminta 2015

 

SRV Henkilöstö kansainvälinen liiketoiminta 2015

SRV Tulouttamaton tilauskanta kansainvälinen liiketoiminta 2015