Hallitus

Ilpo Kokkila

Ilpo Kokkila
s. 1947, diplomi-insinööri 
Hallituksen puheenjohtaja SRV Yhtiöt Oyj ja Pontos Oy
Hallituksen puheenjohtaja (1987–)
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja (2007–)

Olli-Pekka Kallasvuo

Olli-Pekka Kallasvuo
s. 1953, varatuomari
Hallitusammattilainen
Hallituksen varapuheenjohtaja (2011–)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2011–)

 

 

Arto Hiltunen

Minna Alitalo
s. 1962, kauppatieteiden maisteri
Ostojohtaja, Alko Oy
Hallituksen jäsen (2012–)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2013–)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2012–)

Minna Alitalo

Arto Hiltunen
s. 1958, ekonomi
Hallitusammattilainen
Hallituksen jäsen (2010–)
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2010–)

 

Timo Kokkila

Timo Kokkila
s. 1979, diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen (2010–)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2010–)

Risto Kyhälä

Risto Kyhälä
s. 1963, diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, Regatta Resorts Oy
Hallituksen jäsen (2013–)
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2013–)

 


Lisätietoa hallituksen jäsenistä yhtiön sivuilla: srv.fi > sijoittajat > johto ja hallinto