REDI1
 

Case REDI

REDI – kaupunki kaupungissa

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteutettava REDI on Suomen ja SRV:n kaikkien aikojen suurin kaupunkirakentamiskohde. REDI muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista sekä kauppa- ja elämyskeskuksesta. Korkeimmillaan pilvenpiirtäjät kurottavat jopa 132 metriin.

Erikoisrakentamisen suurhanke

REDIn rakentaminen käynnistettiin huhtikuussa 2015 kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakennustöillä, ja ensimmäisen asuintornin rakentaminen aloitetaan vuoden 2016 aikana.

Hanke on rakennusteknisesti vaativa ja Suomessa ennennäkemätön. Rakentamisen ja suunnittelun hallitsemiseksi hyödynnetään 4D-tietomallinnusta, jota SRV on kehittänyt suunnittelun ja rakennushankkeiden sekä eri osapuolten välisen yhteistyön tueksi. REDI onkin Suomen suurin tietomallikohde. Tietomalliin voidaan syöttää kootusti kaikki REDIn ja lähiympäristöön liittyvä data mahdollistaen muun muassa tarkemman aikataulun ja laadukkaammat työmaasuunnitelmat. Tämä takaa myös metroliikenteen sujuvuuden kun räjäytystyöt voidaan ajoittaa metron aikataulun mukaisesti.

Hankkeen mittakaavasta kertoo myös se, että työmaalla työskentelee yhtä aikaa jopa 1 000 henkilöä, ja koko rakennusaikana työmaalla ehtii työskennellä 10 000 henkilöä.

Henkilöstöä tarvitaan muun muassa raskaan kaluston käyttämiseen, sillä esimerkiksi reilun vuoden kestävän louhintavaiheen aikana rakennusmontusta poistetaan noin 900 000 kiintokuution, eli kahdeksan eduskuntatalon verran maamassaa.

Rakentamisen edetessä REDI tuo Suomeen myös uutuuslaitteita maailmalta. 145 metrin korkeuteen nousevaa torninosturia tarvitaan kun REDIn asuintornit ovat täydessä mitassaan, eli 132 metrin korkeudessa.

REDI1

REDI on uusi tapa asua ja elää

REDIn suunnittelun lähtökohtana on ollut helpompi ja sujuvampi arki asua ja elää.
Kalasataman alueelle valmistuu loppuvuonna 2017 terveys- ja hyvinvointikeskus, niin ikään SRV:n rakentamana. Yhdessä REDIn kauppakeskuksen kanssa alueen palvelut muodostavat Suomessa ainutlaatuisen kokonaisuuden. Kauppakeskus avataan kokonaisuudessaan vuonna 2018, ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan samoihin aikoihin. Koko REDIn alueen on määrä valmistua vuoteen 2023 mennessä.

REDIssä SRV on aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden asuinympäristöä ja asumistapaa. Kaupungeissa asuvan kokonaisväestön osuus maassamme kasvaa – kaupungeissa haluavat asua niin lapsiperheet, yksinelävät kuin ikääntyvät suuret ikäluokat. Näihin erilaisiin tarpeisiin vastataan myös REDIssä: asunnot ovat suunniteltu eri elämävaiheisiin, ne ovat eri tavoin varusteltuja, ja lisäksi monipuoliset palvelut tuodaan ”saman katon alle”.

REDI3

Yhteistyössä asukkaiden ja naapuruston kanssa

Avainroolissa on asiakas- ja asukaslähtöinen toteuttamistapa. Tulevat asukkaat ja REDIn naapurusto on otettu mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa keskustelemaan paitsi uudenlaisen asumisen tarpeista myös monista rakentamisaikaisista käytännön kysymyksistä.

Palvelukulttuuri on nostettu uudelle tasolle ostokäyttäytymisen ja työnteon muutosten viimeisimmät trendit ja digitalisaation mahdollisuudet huomioiden. REDIssä sähköiset ratkaisut helpottavat monin tavoin asukkaiden elämää ja kiinteistön hallintaa – REDIin kehitetään muun muassa sähköistä asukasportaalia, joka täydentää concierge-tyyppistä aulapalvelua.

www.redi.fi