Case HUSLAB

HUSLAB – menestyshanke monella rintamalla 

HUSLAB-talo ei ole pelkkä laboratoriokiinteistö. Kesäkuussa 2015 valmistuneeseen uudisrakennukseen kiteytyy suomalaisten laboratoriotoimintojen kehittyminen ja tehostuminen. HUSLAB-talon rakentajalle SRV:lle rakennus tarkoittaa alan uusia innovaatioita sekä vuosikymmenten mittaisen asiakasyhteistyön huipentumista.

Helsingissä, aivan Meilahden sairaalan kupeessa sijaitseva HUSLAB-talo valmistui tiiviistä aikataulusta, erikoistilojen asettamista vaatimuksista, sekä haasteellisesta sijainnistaan huolimatta kuukauden etuajassa kesäkuussa 2015. Rakennuksesta käsin vastataan merkittävästä osasta HUS:n ja Uudenmaan kuntien terveyskeskusten laboratoriotoiminnoista. SRV vastasi keväällä 2013 alkaneen projektinjohtourakan johtamistehtävistä, rakennus- ja taloteknisistä töistä sekä toteutussuunnittelun ohjauksesta.

Uunituore HUSLAB-talo ei lepää koskaan. Ympäri vuorokauden käynnissä olevissa tiloissa tutkitaan vuosittain miljoonia näytteitä Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Aiemmin HUSLABin toiminnot olivat hajallaan useissa eri kiinteistöissä Meilahden sairaala-alueella. Tilat olivat käyneet ahtaiksi, eivätkä vastanneet enää kaikilta osin muunneltavuuden ja tutkimustoiminnan tehokkuuden vaatimuksia.

”Laboratoriotyön toimijat työskentelivät kahdeksassa eri paikassa, ja heidän oli tärkeää päästä yhteen yhteiseen rakennukseen. HUSLAB-talo on suunniteltu laboratoriotyön tarpeisiin, joten toiminta saadaan sujuvaksi ja tehokkaaksi, automatisaation astetta voidaan lisätä, ergonomiatekijät voidaan huomioida aiempaa paremmin ja tilat muuntuvat tulevaisuudessa muuttuviin tarpeisiin.”, Piia Aarnisalo, HUSLABin toimitusjohtaja, kuvaa uudisrakennuksen merkitystä.

SRV Case Huslab

 
Haasteista kukkii innovaatioita

SRV:lle HUSLAB-talo oli näytön paikka. Uudisrakennus liittyi kiinteästi käytössä olevaan kiinteistöön ja alueella työskentelee päivittäin 21 000 ihmistä, joiden kulkua työmaa ei saanut häiritä. Esimerkiksi louhintatöissä piti ottaa huomioon tuhansien lääketieteellisten laitteiden häiriöherkkyys. Haasteet johtivatkin uusiin innovaatioihin. ”Huomioimme häiriöherkän ympäristön muun muassa käyttämällä työmaalla täysin uutta menetelmää louhintavaiheen pölynpoistossa sekä louhintatekniikassa”, SRV:n tuotantojohtaja Antti Raunemaa kertoo.

Rakennuksen käyttötarkoitus ja laboratoriot puhdastiloineen tarkoittivat talotekniikalle paljon vaativaa työnsarkaa. ”Sisäpintojen puhtausvaatimukset ovat tiukinta mahdollista tasoa, ja talo- ja laitetekniikka on verrattavissa osin sairaalatiloihin. Tämä tarkoitti äärimmäistä huolellisuutta kaikissa työvaiheissa”, Raunemaa jatkaa.

Haasteista huolimatta hankkeessa onnistuttiin erinomaisesti. ”Lyhyestä toteutusajasta huolimatta hanke oli valmis etuajassa. Lisäksi hanke valmistui nollavirhevastaanottona, mikä on aivan erityinen ansio. Vastaanoton jälkeen käynnistyivät HUSLABin erikoislaitteiden ja näytekuljettimen asennukset ja SRV on vastannut näihin liittyvistä rakennus- ja talotekniikan aputöistä”, Teppo Salmikivi, Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen kiinteistöjohtaja summaa.

Myös Antti Raunemaa kiittää erinomaisen yhteistyön huipentuneen HUSLAB-taloon. ”Olemme yhdessä Helsingin yliopiston kanssa 18 vuoden yhteistyömme aikana tavoitelleet virheetöntä suoritusta, joka toimitilahankkeissa on hyvin haasteellinen saavuttaa. Tämä on tärkeä merkkipaalu, sillä 20. yhteinen hanke, HUSLAB-talo, oli lopulta tällainen”, Raunemaa kertoo.

Hankkeeseen kulminoituu monin tavoin myös SRV:n rooli yhteiskunnassa. ”Emme rakenna rakennuksia, vaan tiloja ihmisille olla ja elää: työpaikkoja, kouluja, koteja. Missiomme on parantaa elämänlaatua rakennetun ympäristön kestävillä ratkaisuilla. HUSLAB-talo on hieno esimerkki hankkeesta, jossa olemme rakentaneet parempaa huomista suomalaiselle sairaanhoidolle”, SRV:n Suomen liiketoiminnan johtaja Juha Toimela pohtii.